Daylong logo
Daylong loading

Daylong Koruyucu Güneş Uzmanı

Daylong logo
Güneşte Hissettiğin Yaşta Kal

Cevapla

Maalesef Yanlış!

Videoyu tekrar izlemeniz gerekir.

Tekrar İzle

Tebrikler Doğru!

Şimdi Daylong hediye kitini kazanma şansı yakalamak için formu doldurup paylaşın.

Formu Doldur

Lütfen kişisel bilgilerinizi girin.

Cinsiyetiniz

Tebrikler yarışmaya katılma
hakkı kazandınız.

Kazanan duyurularımızı
sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

KATILIM KOŞULLARI

www.gunesinmutluyuzu.com adresi üzerinden gerçekleştirilecek olan kampanya 01/04/2018 - 30/09/2018 tarihleri arasında Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.
Tüketiciler www.gunesinmutluyuzu.com adresindeki video içinde saklı cevapları olan sorulara cevap vererek projeye katılım gösterebilirler.

Bilgilerin eksik veya yanlış olması nedeniyle yaşanacak olan aksaklıklardan Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. sorumlu değildir.

Tam ve doğru bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde, projeye katılımı tamamlanmamış sayılır ve bu nedenle başvurular geçersiz kabul edilir. Böyle bir durumdaki katılımcılar herhangi bir hak iddia edemezler.

Kampanyaya katılım ve sitedeki işlemler ücretsizdir.

Katılımda sunulan, katılımcının kişisel bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. katılımcıların kampanyaya katılım uygunluğunu doğrulama ve kampanyaya katıldıkları profillerini teyit etme hakkını saklı tutar.

Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş ’nin yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş kampanyaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb...) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
www.gunesinmutluyuzu.com sitesindeki yarışmaya tüm tüketiciler katılım gösterebilir.

18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödülleri teslim edilmez.

Kampanyaya Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ve PH REKLAM VE DANISMANLIK SAN. TIC. A.Ş. çalışanları katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş’nin bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

Her tüketici/katılımcının tek çekiliş hakkı vardır.

Daylong Kit ödülü kazananlar belirtilen günlerde Daylong sosyal medya mecralarından duyurulacaktır.

Yarışma neticesinde kazananların, isimlerinin Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş sayfası aracılığıyla açıklanmasını kabul etmiş olurlar.

Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş’nin her türlü kayıtları esas alınacaktır.

Kampanyaya katılan kullanıcılar, kampanya şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.

Katılımcıların kampanya şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. tarafından yapılacaktır.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. bu koşullar ve kuralları gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle katılımcılar, güncel koşullar ve kuralları öğrenmek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul ederler.

Koşullar ve Kurallar'ın herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Proje kurgusu gereği MPİ‘ya dahil değildir.

Katılımcılar www.gunesinmutluyuzu.com ‘a girip izleyecekleri videoda saklanan cevaplarla ilgili sorulara yanıt vererek yarışmaya katılabilirler.

Proje kapsamında verilecek ödül aşağıdaki gibidir;
* Çekiliş ile her hafta 3 kişiye Daylong kiti.

Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez.

İkramiyeye konu olan eşya ve-veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV hariç diğer vergi ve yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bildirim
a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan sosyal medya yarışmasına katılımınızın sağlanması amacı kapsamında ve aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:
* Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası, etkinlik yönetimi, sosyal medya yarışmalarına katılımın gerçekleştirilmesi, yarışma sonunda bilgilendirilmelerin yapılması, hediyelerin gönderilmesi ve ilgili diğer tüm süreçlerin yürütülmesi.
Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.eczacibasi.com.tr/_Media/Upload/EczacibasiTopluluguKuruluslariKisiselVerilerinKoru nmasiPolitikasi..pdf internet sitesinde yer alan Eczacıbaşı Topluluğu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak Eczacıbaşı Holding A.Ş.’ye ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. Topluluk Şirketleri (Topluluk Şirketleri’nin bilgilerine şu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.eczacibasi.com.tr/tr/markalar) ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Anonim Şirketi Çalışan Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket tarafından internet sitesi aracılığı ile elektronik ortamda, yarışmaya katılım talebiniz kapsamında sözleşmenin ifası veri işleme şartı hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.